Panicator

Escape Room Locks & Equipment

در صورت درخواست مشتری، امکان باز کردن، تست و تغییر رمز قفل ها بصورت حضوری و یا از طریق ارسال ویدئو وجود دارد

Push Button Padlock

 قفل پترنی - فشاری

قفل فشاری (پترنی) ۶ عددی    

Ji & Lian  :برند    

30 :مدل    

وزن: ۴۶ گرم    

قابلیت تغییر رمز ندارد    

موجود در انبار    

--------------------------    

قیمت: ۱۱۵/۰۰۰ تومان    

قفل فشاری (پترنی) ۸ عددی    

Panicator :برند    

PB8 :مدل    

اعداد با رنگ شب تاب    

وزن: ۶۰ گرم    

قابلیت تغییر رمز ندارد    

موجود در انبار    

--------------------------    

    قیمت: ۱۲۰/۰۰۰ تومان    

قفل فشاری (پترنی) ۱۰ عددی    

Panicator :برند    

PB102 :مدل    

وزن: ۸۰ گرم    

اعداد با رنگ شب تاب    

قابلیت تغییر رمز ندارد    

موجود در انبار    

--------------------------    

قیمت: ۱۶۰/۰۰۰ تومان    

قفل فشاری (پترنی) ۱۰ عددی    

Panicator :برند    

PB101 :مدل    

وزن: ۷۵ گرم    

اعداد با رنگ شب تاب    

قابلیت تغییر رمز ندارد    

موجود در انبار    

--------------------------    

قیمت: ۱۳۰/۰۰۰ تومان    

باکس با قفل فشاری (پترنی)    

Mioni :برند    

 Push Button :مدل    

وزن: ۴۶۰ گرم    

قابلیت تغییر رمز دارد    

موجود در انبار    

--------------------------    

قیمت: ۹۵۰/۰۰۰ تومان