Panicator

Escape Room Locks & Equipment

Sale 

 تخفیف ها

  قفل اثر انگشتی    

Oklok  :برند    

LG2 :مدل    

قابلیت تغییر رمز دارد    

دارای اپلیکیشن موبایل جهت    

باز شدن و مدیریت رمز    

موجود در انبار    

 --------------------------------    

قیمت با تخفیف: ۸۵۰/۰۰۰ تومان    

قفل ۵ حرفی    

WordLock  برند: وردلاک    

PL-196 :مدل    

قابلیت تغییر رمز دارد    

وزن: ۱۹۰ گرم    

27 :کد    

موجود در انبار    

---------------------------------    

قیمت با تخفیف: ۴۵۰/۰۰۰ تومان    

قفل جهتی    

Master Lock  برند: مسترلاک    

1500ّiD :مدل    

قابلیت تغییر رمز دارد    

وزن: ۱۷۰ گرم    

قابلیت تغییر رمز دارد    

 26 :کد    

موجود در انبار    

---------------------------------    

قیمت با تخفیف : ۷۵۰/۰۰۰ تومان    

نحوه ریست کردن و تغییر رمز

قفل ۵ کاراکتری    

ترکیب حرف و عدد    

Master Lock  برند: مسترلاک    

1534D :مدل    

قابلیت تغییر رمز دارد    

وزن: ۱۹۶ گرم    

15 :کد    

موجود در انبار    

---------------------------------    

قیمت با تخفیف : ۳۹۰/۰۰۰ تومان    

نحوه ریست کردن و تغییر رمز