Panicator

Escape Room Locks & Equipment

در صورت درخواست مشتری، امکان باز کردن، تست و تغییر رمز قفل ها بصورت حضوری و یا از طریق ارسال ویدئو وجود دارد

3 Digit Combination Padlock

قفل رمزی ۳ عددی

قفل ۳ عددی سایز بزرگ    

Panicator :برند    

P3DL :مدل    

دارای ‍پنجره رمز    

قابلیت تغییر رمز دارد    

وزن: ۹۳ گرم    

موجود در انبار   

--------------------------   

قیمت: ۱۵۰/۰۰۰ تومان    

نحوه ریست کردن و تغییر رمز

 قفل ۳ عددی سایز کوچک    

Panicator :برند    

P3DS :مدل    

دارای ‍پنجره رمز    

قابلیت تغییر رمز دارد    

وزن: ۴۵ گرم    

موجود در انبار   

--------------------------   

قیمت: ۱۲۰/۰۰۰ تومان    

نحوه ریست کردن و تغییر رمز

قفل ۳ عددی    

Master Lock برند: مسترلاک    

647D :مدل    

دارای ‍پنجره رمز    

قابلیت تغییر رمز دارد    

وزن: ۸۲ گرم    

موجود در انبار   

--------------------------   

قیمت: ۳۳۰/۰۰۰ تومان    

نحوه ریست کردن و تغییر رمز

قفل ۳ عددی    

Master Lock برند: مسترلاک    

646D :مدل    

دارای ‍پنجره رمز    

قابلیت تغییر رمز دارد    

وزن: ۴۸ گرم    

موجود در انبار    

--------------------------    

قیمت: ۳۸۰/۰۰۰ تومان    

نحوه ریست کردن و تغییر رمز

قفل ۳ عددی    

Amazon  برند: آمازون    

3-Digit :مدل    

دارای ‍پنجره رمز    

قابلیت تغییر رمز دارد    

وزن: ۶۸ گرم    

موجود در انبار    

--------------------------    

قیمت: ۲۲۰/۰۰۰ تومان    

نحوه ریست کردن و تغییر رمز

قفل ۳ عددی    

Abus  برند: ایباس    

145/30 :مدل    

قابلیت تغییر رمز دارد    

وزن: ۶۰ گرم    

موجود در انبار    

--------------------------    

قیمت: ۳۲۰/۰۰۰ تومان    

نحوه ریست کردن و تغییر رمز

قفل ۳ عددی    

Dudley  برند: دادلی    

Claw Mini :مدل    

دارای حلقه بزرگ    

قابلیت تغییر رمز دارد    

وزن: ۸۴ گرم    

موجود در انبار    

--------------------------    

قیمت: ۲۴۰/۰۰۰ تومان    

نحوه ریست کردن و تغییر رمز

قفل ۳ عددی    

Fosmon  برند: فوسمون    

3-Dial :مدل    

دارای ‍پنجره رمز    

قابلیت تغییر رمز دارد    

وزن: ۷۲ گرم    

موجود در انبار    

---------------------------   

قیمت: ۲۰۰/۰۰۰ تومان    

نحوه ریست کردن و تغییر رمز

قفل ۳ عددی درب بطری    

قابلیت تغییر رمز دارد    

وزن: ۳۵ گرم    

موجود در انبار   

--------------------------   

قیمت: ۲۲۰/۰۰۰ تومان    

4 Digit Combination Padlock

قفل رمزی ۴ عددی

قفل ۴ عددی    

Panicator  برند: پنیکاتور    

P4DV :مدل    

قابلیت تغییر رمز دارد    

وزن: ۱۰۵ گرم    

موجود در انبار    

--------------------------    

قیمت: ۱۷۰/۰۰۰ تومان    

نحوه ریست کردن و تغییر رمز

قفل ۴ عددی با حلقه بزرگ    

Panicator :برند    

P4DH :مدل    

قابلیت تغییر رمز دارد    

وزن: ۷۶ گرم    

موجود در انبار    

--------------------------    

قیمت: ۲۰۰/۰۰۰ تومان    

نحوه ریست کردن و تغییر رمز

قفل ۴ عددی    

Master Lock برند: مسترلاک    

178D :مدل    

قابلیت تغییر رمز دارد    

وزن: ۲۴۳ گرم    

موجود در انبار    

--------------------------    

قیمت: ۹۰۰/۰۰۰ تومان    

نحوه ریست کردن و تغییر رمز

قفل ۴ عددی    

Master Lock برند: مسترلاک    

1523D :مدل    

قابلیت تغییر رمز دارد    

وزن: ۱۸۱ گرم    

موجود در انبار    

--------------------------    

قیمت: ۵۰۰/۰۰۰  تومان    

نحوه ریست کردن و تغییر رمز

قفل ۴ عددی    

Master Lock برند: مسترلاک    

1535D : مدل    

قابلیت تغییر رمز دارد    

وزن: ۲۰۵ گرم    

موجود در انبار    

--------------------------    

قیمت: ۵۳۰/۰۰۰  تومان    

نحوه ریست کردن و تغییر رمز

قفل ۴ عددی    

Abus  برند: ایباس    

145/40 :مدل    

قابلیت تغییر رمز دارد    

وزن: ۹۱ گرم    

اتمام موجودی - قابل سفارش    

---------------------------    

جهت استعلام قیمت تماس بگیرید    

نحوه ریست کردن و تغییر رمز

قفل ۴ عددی    

FortLocks  برند: فورت لاکس    

Vertical :مدل    

قابلیت تغییر رمز دارد    

وزن: ۱۰۰ گرم    

اتمام موجودی - قابل سفارش    

---------------------------    

جهت استعلام قیمت تماس بگیرید    

نحوه ریست کردن و تغییر رمز

5 Digit Combination Padlock

قفل رمزی ۵ عددی

قفل ۵ عددی    

Panicator :برند    

P5D :مدل    

قابلیت تغییر رمز دارد    

وزن: ۱۶۵ گرم    

موجود در انبار    

--------------------------    

قیمت: ۲۶۰/۰۰۰  تومان    

نحوه ریست کردن و تغییر رمز

قفل ۵ کاراکتری    

ترکیب حرف و عدد    

Master Lock برند: مسترلاک    

1534D :مدل    

قابلیت تغییر رمز دارد    

وزن: ۱۹۶ گرم    

موجود در انبار    

--------------------------    

قیمت با تخفیف: ۳۹۰/۰۰۰ تومان  

نحوه ریست کردن و تغییر رمز

قفل ۵ عددی    

Amazon  برند: آمازون    

 5Digit :مدل    

قابلیت تغییر رمز دارد    

وزن: ۲۰۰ گرم    

موجود در انبار    

--------------------------    

قیمت: ۴۳۰/۰۰۰  تومان