Panicator

 انواع قفل رمزی عددی و حروفی رنگی
از برند پنیکاتور

در صورت درخواست مشتری، امکان تست قفل ها قبل از ارسال وجود دارد

قفل رمزی عددی رنگی

 قفل ۴ عددی رنگی    

Panicator برند: پنیکاتور    

قابلیت تغییر رمز دارد    

با قابلیت تغییر ترتیب حلقه ها    

وزن: ۱۲۳ گرم    

    موجود در انبار    

--------------------------    

  قیمت:  ۳۴۰/۰۰۰  تومان    

ویدئو کلیپ روش ریست کردن و تغییر رمز قفل ۴ عددی رنگی پنیکاتور

 قفل ۴ عددی رنگی    

Panicator برند: پنیکاتور    

قابلیت تغییر رمز دارد    

با قابلیت تغییر ترتیب حلقه ها    

وزن: ۱۱۰ گرم    

    موجود در انبار    

--------------------------    

  قیمت:  ۴۰۰/۰۰۰  تومان    

ویدئو کلیپ روش ریست کردن و تغییر رمز قفل ۴ عددی رنگی پنیکاتور

قفل ۵ عددی رنگی    

Panicator برند: پنیکاتور    

قابلیت تغییر رمز دارد    

با قابلیت تغییر ترتیب حلقه ها    

وزن: ۱۴۵ گرم    

    موجود در انبار    

--------------------------    

  قیمت:  ۵۲۰/۰۰۰  تومان    

ویدئو کلیپ روش ریست کردن و تغییر رمز قفل ۵ عددی رنگی پنیکاتور

قفل  رمزی حرفی / حروفی رنگی

  قفل ۴ حرفی رنگی     

Panicator برند: پنیکاتور    

قابلیت تغییر رمز دارد    

با قابلیت تغییر ترتیب حلقه ها    

وزن: ۱۰۳ گرم    

    موجود در انبار    

--------------------------    

  قیمت:  ۴۰۰/۰۰۰  تومان    

ویدئو کلیپ روش ریست کردن و تغییر رمز قفل ۴ حرفی رنگی پنیکاتور

  قفل ۵ حرفی رنگی   

Panicator  برند: پنیکاتور   

قابلیت تغییر رمز دارد   

با قابلیت تغییر ترتیب حلقه ها   

وزن: ۱۴۰ گرم   

    موجود در انبار    

--------------------------    

  قیمت:  ۵۵۰/۰۰۰  تومان    

 

ویدئو کلیپ روش ریست کردن و تغییر رمز قفل ۵ عددی رنگی پنیکاتور

  0910      2778515

     0910      2778515