Panicator

 قفل های رمزدار جدید اتاق فرار

 قفل رمزدار ۳ عددی سایز کوچک    

Panicator برند: پنیکاتور    

دارای ‍پنجره رمز    

قابلیت تغییر رمز دارد    

وزن: ۵۰ گرم     

  موجود در انبار    

--------------------------    

  قیمت:  ۲۲۰/۰۰۰ تومان    

نحوه ریست کردن و تغییر رمز

قفل رمزدار جهت و شکل    

ترکیب جهت و شکل    

Panicator :برند    

قابلیت تغییر رمز دارد    

با قابلیت تغییر ترتیب حلقه ها    

وزن: ۱۲۳ گرم    

  موجود در انبار    

--------------------------    

  قیمت:  ۷۸۰/۰۰۰ تومان    

نحوه ریست کردن و تغییر رمز

 قفل رمزدار ۶ حرفی داوینچی    

Davinci :مدل    

وزن:  ۸۳۵  گرم    

  موجود در انبار    

--------------------------    

  قیمت:  ۲/۶۰۰/۰۰۰ تومان    

 قفل رمزدار ۵ رنگ    

Panicator برند: پنیکاتور    

قابلیت تغییر رمز دارد    

با قابلیت تغییر ترتیب حلقه ها    

وزن: ۱۲۳ گرم    

  موجود در انبار    

--------------------------    

  قیمت:  ۸۵۰/۰۰۰ تومان    

نحوه ریست کردن و تغییر رمز

قفل رمزدار ۴ عددی استوانه ای    

Panicator :برند    

قابلیت تغییر رمز دارد    

وزن: ۲۰۶ گرم     

  موجود در انبار    

--------------------------    

  قیمت:  ۷۵۰/۰۰۰ تومان    

نحوه ریست کردن و تغییر رمز

قفل رمزدار جهتی  افقی    

Panicator :برند    

قابلیت تغییر رمز دارد    

با قابلیت تغییر ترتیب حلقه ها    

وزن: ۱۲۰ گرم    

  موجود در انبار    

--------------------------    

  قیمت:  ۷۸۰/۰۰۰ تومان    

نحوه ریست کردن و تغییر رمز

قفل رمزدار ۵ حرفی    

Panicator  برند: پنیکاتور    

قابلیت تغییر رمز دارد    

با قابلیت تغییر ترتیب حلقه ها    

وزن: ۱۲۳ گرم    

  موجود در انبار    

--------------------------    

  قیمت:  ۵۵۰/۰۰۰ تومان    

نحوه ریست کردن و تغییر رمز

قفل رمزدار تاریخ میلادی    

GoTravel  برند: گوترول    

 Birthday Lock :مدل    

قابلیت تغییر رمز دارد    

وزن: ۱۴۵ گرم    

  موجود در انبار     

--------------------------    

  قیمت:  ۱/۰۰۰/۰۰۰۰ تومان    

  0910      2778515

     0910      2778515