Panicator

 قفل های جدید اتاق فرار

قفل ۴ عددی استوانه ای    

Panicator :برند    

قابلیت تغییر رمز دارد    

وزن: ۲۰۶ گرم     

  موجود در انبار    

--------------------------    

  قیمت:  ۵۵۰/۰۰۰  تومان    

نحوه ریست کردن و تغییر رمز

قفل جهتی  افقی    

Panicator :برند    

قابلیت تغییر رمز دارد    

با قابلیت تغییر ترتیب حلقه ها    

وزن: ۱۲۰ گرم    

 اتمام موجودی - قابل سفارش    

نحوه ریست کردن و تغییر رمز

 قفل ۴ عددی رنگی    

Panicator  برند: پنیکاتور    

قابلیت تغییر رمز دارد    

با قابلیت تغییر ترتیب حلقه ها    

وزن: ۱۲۳ گرم    

  موجود در انبار    

--------------------------    

  قیمت:  ۳۴۰/۰۰۰  تومان    

نحوه ریست کردن و تغییر رمز

  قفل ۴ حرفی رنگی     

Panicator  برند: پنیکاتور    

قابلیت تغییر رمز دارد    

با قابلیت تغییر ترتیب حلقه ها    

وزن: ۱۰۳ گرم    

  موجود در انبار    

--------------------------    

  قیمت:  ۴۰۰/۰۰۰  تومان    

نحوه ریست کردن و تغییر رمز

  قفل ۵ حرفی رنگی   

Panicator  برند: پنیکاتور   

قابلیت تغییر رمز دارد   

با قابلیت تغییر ترتیب حلقه ها   

وزن: ۱۴۰ گرم   

  موجود در انبار    

--------------------------    

  قیمت:  ۵۵۰/۰۰۰  تومان    

نحوه ریست کردن و تغییر رمز

قفل ۴ حرفی    

Panicator  برند: پنیکاتور    

    قابلیت تغییر رمز دارد    

با قابلیت تغییر ترتیب حلقه ها    

وزن: ۱۰۷ گرم    

  موجود در انبار    

--------------------------    

  قیمت:  ۳۷۰/۰۰۰  تومان    

نحوه ریست کردن و تغییر رمز

قفل ۵ حرفی    

Panicator  برند: پنیکاتور    

قابلیت تغییر رمز دارد    

وزن: ۱۶۵ گرم    

  موجود در انبار    

--------------------------    

  قیمت:  ۵۲۰/۰۰۰  تومان    

نحوه ریست کردن و تغییر رمز

قفل ۴ عددی    

Panicator  برند: پنیکاتور    

قابلیت تغییر رمز دارد    

وزن: ۱۰۵ گرم    

 موجود در انبار    

--------------------------    

  قیمت:  ۲۷۰/۰۰۰  تومان    

نحوه ریست کردن و تغییر رمز

قفل ۳ عددی سایز بزرگ    

Panicator :برند    

دارای ‍پنجره رمز    

قابلیت تغییر رمز دارد    

وزن: ۹۳ گرم    

 اتمام موجودی - قابل سفارش    

نحوه ریست کردن و تغییر رمز

 قفل ۳ عددی سایز کوچک    

Panicator :برند    

دارای ‍پنجره رمز    

قابلیت تغییر رمز دارد    

وزن: ۴۵ گرم    

 اتمام موجودی - قابل سفارش    

نحوه ریست کردن و تغییر رمز

قفل ۵ عددی    

Panicator :برند    

قابلیت تغییر رمز دارد    

وزن: ۱۶۵ گرم   

  موجود در انبار    

--------------------------    

  قیمت:  ۵۲۰/۰۰۰  تومان    

نحوه ریست کردن و تغییر رمز

قفل ۴ عددی با حلقه بزرگ    

Panicator :برند    

قابلیت تغییر رمز دارد    

وزن: ۷۶ گرم    

    موجود در انبار    

--------------------------    

  قیمت:  ۳۴۰/۰۰۰  تومان    

نحوه ریست کردن و تغییر رمز

قفل فشاری (پترنی) ۱۰ عددی    

Panicator :برند    

وزن: ۸۰ گرم    

قابلیت تغییر رمز ندارد    

  موجود در انبار   

--------------------------    

  قیمت:  ۳۲۰/۰۰۰  تومان    

قفل فشاری (پترنی) ۸ عددی    

Panicator :برند    

وزن: ۶۰ گرم    

قابلیت تغییر رمز ندارد    

  موجود در انبار    

--------------------------    

  قیمت:  ۳۰۰/۰۰۰  تومان    

قفل تاریخی    

GoTravel  برند: گوترول    

 Birthday Lock :مدل    

قابلیت تغییر رمز دارد    

وزن: ۱۴۵ گرم    

  موجود در انبار     

--------------------------    

  قیمت:  ۹۸۰/۰۰۰  تومان    

  0910      2778515

     0910      2778515