Panicator

Escape Room Locks & Equipment

در صورت درخواست مشتری، امکان باز کردن، تست و تغییر رمز قفل ها بصورت حضوری و یا از طریق ارسال ویدئو وجود دارد

Push Button Padlock

 قفل پترنی (فشاری)

قفل فشاری (پترنی) ۶ عددی    

Ji & Lian  :برند    

30 :مدل    

وزن: ۴۶ گرم    

قابلیت تغییر رمز ندارد    

 27 :کد    

موجود در انبار    

---------------------------------    

قیمت: ۱۸۰/۰۰۰ تومان    

قفل فشاری (پترنی) ۸ عددی    

Ji & Lian :برند    

35 :مدل    

وزن: ۶۵ گرم    

قابلیت تغییر رمز ندارد    

28 :کد    

موجود در انبار    

---------------------------------    

    قیمت: ۲۰۰/۰۰۰ تومان    

قفل فشاری (پترنی) ۱۰ عددی    

Ji & Lian :برند    

40 :مدل    

وزن: ۸۶ گرم    

قابلیت تغییر رمز ندارد    

29 :کد    

موجود در انبار    

---------------------------------    

قیمت: ۲۲۰/۰۰۰ تومان    

باکس با قفل فشاری (پترنی)    

Mioni :برند    

 Push Button :مدل    

وزن: ۴۶۰ گرم    

قابلیت تغییر رمز دارد    

30 :کد    

موجود در انبار    

---------------------------------    

قیمت: ۹۵۰/۰۰۰ تومان