Panicator

Escape Room Locks & Equipment

در صورت درخواست مشتری، امکان باز کردن، تست و تغییر رمز قفل ها بصورت حضوری و یا از طریق ارسال ویدئو وجود دارد

3 Digit Combination Padlock

قفل رمزی ۳ عددی

قفل ۳ عددی    

Master Lock  برند: مسترلاک    

647D :مدل    

دارای ‍پنجره رمز    

قابلیت تغییر رمز دارد    

وزن: ۸۲ گرم    

 1 :کد    

موجود در انبار   

----------------------------------   

قیمت: ۳۳۰/۰۰۰ تومان    

نحوه ریست کردن و تغییر رمز

قفل ۳ عددی    

Master Lock  برند: مسترلاک    

646D :مدل    

دارای ‍پنجره رمز    

قابلیت تغییر رمز دارد    

وزن: ۴۸ گرم    

2 :کد    

موجود در انبار    

---------------------------------    

قیمت: ۳۸۰/۰۰۰ تومان    

نحوه ریست کردن و تغییر رمز

قفل ۳ عددی    

Amazon  برند: آمازون    

3-Digit :مدل    

دارای ‍پنجره رمز    

قابلیت تغییر رمز دارد    

وزن: ۶۸ گرم    

3 :کد    

موجود در انبار    

---------------------------------    

قیمت: ۲۲۰/۰۰۰ تومان    

نحوه ریست کردن و تغییر رمز

قفل ۳ عددی    

Abus  برند: ایباس    

145/30 :مدل    

قابلیت تغییر رمز دارد    

وزن: ۶۰ گرم    

4 :کد    

موجود در انبار    

  -------------------------------    

قیمت: ۳۲۰/۰۰۰ تومان    

نحوه ریست کردن و تغییر رمز

قفل ۳ عددی    

Dudley  برند: دادلی    

Claw Mini :مدل    

دارای حلقه بزرگ    

قابلیت تغییر رمز دارد    

وزن: ۸۴ گرم    

5 :کد    

موجود در انبار    

  -------------------------------    

قیمت: ۲۴۰/۰۰۰ تومان    

نحوه ریست کردن و تغییر رمز

قفل ۳ عددی    

Fosmon  برند: فوسمون    

3-Dial :مدل    

دارای ‍پنجره رمز    

قابلیت تغییر رمز دارد    

وزن: ۷۲ گرم    

6 :کد    

موجود در انبار    

 --------------------------------    

قیمت: ۲۲۰/۰۰۰ تومان    

نحوه ریست کردن و تغییر رمز

4 Digit Combination Padlock

قفل رمزی ۴ عددی

قفل ۴ عددی    

Panicator  برند: پنیکاتور    

4D :مدل    

قابلیت تغییر رمز دارد    

وزن: ۸۵ گرم    

7 :کد    

موجود در انبار    

 --------------------------------    

قیمت: ۲۸۰/۰۰۰ تومان    

قفل ۴ عددی    

Master Lock  برند: مسترلاک    

178D :مدل    

قابلیت تغییر رمز دارد    

وزن: ۲۴۳ گرم    

8 :کد    

موجود در انبار    

---------------------------------    

قیمت: ۹۰۰/۰۰۰ تومان    

نحوه ریست کردن و تغییر رمز

قفل ۴ عددی    

Master Lock  برند: مسترلاک    

1523D :مدل    

قابلیت تغییر رمز دارد    

وزن: ۱۸۱ گرم    

9 :کد    

اتمام موجودی - قابل سفارش    

---------------------------------    

جهت استعلام قیمت تماس بگیرید    

نحوه ریست کردن و تغییر رمز

قفل ۴ عددی    

Master Lock  برند: مسترلاک    

1535D : مدل    

قابلیت تغییر رمز دارد    

وزن: ۲۰۵ گرم    

10 :کد    

موجود در انبار    

---------------------------------   

قیمت: ۵۰۰/۰۰۰  تومان    

نحوه ریست کردن و تغییر رمز

قفل ۴ عددی    

Abus  برند: ایباس    

145/40 :مدل    

قابلیت تغییر رمز دارد    

وزن: ۹۱ گرم    

11 :کد    

اتمام موجودی - قابل سفارش    

---------------------------------    

جهت استعلام قیمت تماس بگیرید    

نحوه ریست کردن و تغییر رمز

قفل ۴ عددی    

Fosmon برند: فوسمون    

4D :مدل    

قابلیت تغییر رمز دارد    

وزن: ۸۵ گرم    

12 :کد    

اتمام موجودی - قابل سفارش   

 --------------------------------   

جهت استعلام قیمت تماس بگیرید   

قفل ۴ عددی    

FortLocks  برند: فورت لاکس    

Vertical :مدل    

قابلیت تغییر رمز دارد    

وزن: ۱۰۰ گرم    

13 :کد    

اتمام موجودی - قابل سفارش    

 --------------------------------    

جهت استعلام قیمت تماس بگیرید    

نحوه ریست کردن و تغییر رمز

 قفل ۴ عددی رنگی    

  برند: متفرقه    

Color-4Digit :مدل    

قابلیت تغییر رمز دارد    

وزن: ۸۵ گرم    

14 :کد    

اتمام موجودی - قابل سفارش    

 --------------------------------    

جهت استعلام قیمت تماس بگیرید    

5 Digit Combination Padlock

قفل رمزی ۵ عددی

قفل ۵ کاراکتری    

ترکیب حرف و عدد    

Master Lock  برند: مسترلاک    

1534D :مدل    

قابلیت تغییر رمز دارد    

وزن: ۱۹۶ گرم    

15 :کد    

موجود در انبار    

---------------------------------   

قیمت: ۴۵۰/۰۰۰  تومان   

نحوه ریست کردن و تغییر رمز

قفل ۵ عددی    

Amazon  برند: آمازون    

 5Digit :مدل    

قابلیت تغییر رمز دارد    

وزن: ۲۰۰ گرم    

16 :کد    

موجود در انبار    

---------------------------------    

قیمت: ۴۳۰/۰۰۰  تومان    

قفل ۵ عددی    

Trixis  برند: تریکسیس    

 5Digit :مدل    

قابلیت تغییر رمز دارد    

وزن: ۲۰۰ گرم    

17 :کد    

اتمام موجودی - قابل سفارش    

---------------------------------    

جهت استعلام قیمت تماس بگیرید     

قفل ۵ عددی    

Trixis  برند: تریکسیس    

 Color 5Digit :مدل    

قابلیت تغییر رمز دارد    

وزن: ۱۴۵ گرم    

18 :کد    

موجود در انبار    

  -------------------------------    

قیمت: ۲۸۰/۰۰۰ تومان    

نحوه ریست کردن و تغییر رمز

قفل تاریخی    

GoTravel  برند: گوترول    

 Birthday Lock :مدل    

قابلیت تغییر رمز دارد    

وزن: ۱۴۵ گرم    

19 :کد    

اتمام موجودی - قابل سفارش    

---------------------------------    

جهت استعلام قیمت تماس بگیرید